Comissió dels actes de celebració dels 300 anys de la fundació del Santuari de Puiggraciós

Novetats

Significat del logotip dels 300 anys

La paraula Puiggraciós està composada amb una lletra de pal sec, per bé amb algunes peculiaritat que la fan interessant, com per exemple la R.

Els Anys estan recollits amb una lletra més manual i cal·ligràfica, més  aviat d’època, podríem dir-ne, que intenta subratllar el pas del temps.

El perfil de la muntanya voldria suggerir, amb molta discreció i sobrietat, que Puiggraciós és tot l’ indret, i no només la casa, l’església o la torre.

Els colors són un verd anglès i un marró, terra i bosc, a més d’un gris que, simplement, vol ser una manera de restar protagonisme a la paraula Anys.

Cap comentari

Els comentaris d'aquest blog són moderats. Abans de visualitzar-se haurà de ser aprovat per l'administrador del mateix, pel que pot passar un cert temps abans no sigui publicat.